Miego klinika šventei

Sodybą ŠVENTEI rasite Kelmės rajone, Raudsparnės kaime, ten įkurtos keturios pokylių salės: Didžiojoje – „Meilės salėje“ telpa per 50 svečių, o nedidukėje – „Pelėdos buveinėje“ iki 20 svečių, du kubilai ir 3 tradicinės rusiško garo pirtys: „Velnio“, „Raganos“, „Piratų“. 

Sodyba tinkama ir šeimos šventėms – vestuvėms, krikštynoms, jubiliejams, giminių, klasių susitikimams, ir sutikti Naujuosius, pašokti aplink Užgavėnių ar Joninių laužą. Prie pokylių salių įrengtos ir virtuvėlės. Visos salės, miegamieji nameliai ir pirtelės yra atokiai viena nuo kitos.

Vaikų, ir ne tik, džiugesiui galėsite aplankyti sodybos mini zoo, kur pamatysite Kamerūno ožiukus, avytes, Šotlando poniukus, Hailanderių veislės bulius, perlines vištas, antis, žąsis… o jei norėsite, galėsite pamėginti savo sėkmę ir pagauti „auksinę“ žuvelę, nes sodybos tvenkiniai laukia ne tik plaukiotojų baidarėmis, irklentėmis, bet ir žvejų.

Kodėl mes?

Mes tikime, kad pas mus Jūs rasite tai, ko Jūs norite ir tai, kas tinka Jums ir Jūsų artimųjų poilsiui ar šventei.

Miego klinika poilsiui

Jei norite ramios aplinkos,  jei nusibodo kaimynų ir miesto triukšmas, siūlome atvykti į „Miego klinika – POILSIUI“, ši sodyba skirta būtent Jums. Ją rasite Kelmės rajone, Vijurkų kaime.

Miškų apsuptyje išgirsite vandens teliuškenimą, paukščių čiulbesį. O jei Jūsų vardas – Kęstas, Petras, Kazys, Povilas, Stasys, Jonas ar  Onutė, tai mūsų nameliai – pavadinti Jūsų garbei ir būtent Jums priklauso išskirtinės nuolaidos.

Dviese, ar su gausia šeima, pailsėsite nuo miesto šurmulio, atgausite jėgas specialiai tam skirtose rusiško garo pirtyse ir poilsio nameliuose, miško takeliais pavažinėsite dviračiais, išmėginsite Šiaurietiško ėjimo lazdas, paplaukiosite valtele, irklente, baidare ar vandens dviračiu, pameškeriosite … Ir vėl norėsite pas mus sugrįžti.

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Atvykimo laikas nuo15val.–išvykimo laikas iki13val.
Poilsiautojai privalo:
Tik atvykę užsiregistruoti sodybos administracijoje(„Info“namelyje),sudaryti
apgyvendinimo sutartį, susipažinti su saugaus elgesio, prieš gaisrinės saugos be vidaus
tvarkos taisyklėmis.
Prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines
vertybes sodybos administratoriui.
Atsakyti už savo ar globojamų vaikų saugumą ir elgesį.
Tvenkiniuose maudytis tik tam skirtose, pažymėtose vietose.
Patys pasirūpinti asmens higienos priemonėmis.
Draudžiama:
Rūkyti patalpose.
Triukšmauti ar kitokiais būdais trukdyti kitiems poilsiautojams.
Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius,antklodes ir kitą kambarių,lovų
inventorių.
Laužyti medelius, trypti gėlynus, šiukšlinti ar kitaip niokoti teritoriją.
Be išankstinio susitarimo atsivežti gyvūnus ir palikti juos be priežiūros.
Be išankstinio susitarimo pasikviesti svečių.
Šiukšlinti,plauti automobilius,niokoti gamtą bei esamą inventorių.
Kurti laužus bei naudoti atvirą ugnį netam skirtose vietose.

Poilsiautojai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos
teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą,materialines vertybes bei vidaus
taisyklių nesilaikymą (už padarytą žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka).

Už nelaimingus atsitikimus,galinčius įvykti sodybos teritorijoje ar už jos ribų,yra
atsakingi patys poilsiautojai.Prireikus,pirmosios pagalbos vaistinėlę rasite
„Info“namelyje.

Sodyba neteikia daiktų apsaugos paslaugų ir neatsako už lankytojų asmeninių daiktų
praradimą ir sugadinimą. Užsakovas turėtų būti ne jaunesnis nei 21-erių metų.

KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ SUTARTIS

20     m.

d.

 

       Kaimo  turizmo  sodyba  „Miego klinika“, atstovaujama   Žydrūno Petrausko, veikiančio pagal IDV (kodas – 550000)  toliau  vadinama  Paslaugų teikėju, ir              

__

    (vardas ir pavardė, gim. data)

toliau vadinama Klientas, toliau sutartyje vadinamos Šalimis, sudaro šią kaimo turizmo paslaugų sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Kliento užsakytas paslaugas, teikiamas (sodyboje ar individualiame gyvenamajame name) kaimo turizmo sodyboje „Miego klinika“ / ,,Miego klinika 2″ namelyje

, o     Klientas įsipareigoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju nustatyta tvarka.

 

2. Šia Sutartimi numatytų paslaugų suteikimo laikas nuo …… ,15 val. iki …… ,13 val.                                       

3.1. Patalpų, indų ir kito inventoriaus saugumo užtikrinimui imamas užstatas 100 Eur (vienas šimtas).

Nesugadinus paslaugų teikėjo turto ir laikantis sodybos taisyklių, klientui išvykstant, užstatas grąžinamas.

 

II. ŠALIŲ PAREIGOS

 

4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

4.1. Pateikti tikslią ir teisingą informaciją apie kaimo turizmo paslaugos teikimo vietą, apgyvendinimo ir kitų teikiamų paslaugų pasirinkimą ir kainas.

4.2.  Nedidinti paslaugų  kainos, nurodytos užsakymo priėmimo metu.

5. Klientas įsipareigoja:

5.1. Už užsakymo (rezervavimo) priėmimą sumokėti avansinį mokestį iki 50 proc. visos sumos, t. y.

_Eur (………………………………………………………………….).

5.2. Saugoti paslaugos teikėjo ir savo turtą, laikytis saugumo technikos, priešgaisrinės apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Už padarytą materialinę žalą Klientas atlygina nuostolius pagal pateiktą sąskaitą, vadovaujantis LR įstatymų nustatyta tvarka. Klientui nesutinkant su Paslaugų teikėjo žalos įvertinimu, Klientas turi teisę žalą atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nupirkdamas ir Paslaugų teikėjui neatlygintinai pristatydamas naują, sugadintam daiktui tapatų, daiktą arba, Paslaugų teikėjui sutikus, sugadintam daiktui lygiavertį daiktą. Klientas taip pat privalo atlyginti nupirkto daikto montavimo, įdiegimo ir pan. išlaidas, jei jos yra būtinos Paslaugų teikėjo patirtai žalai visiškai atlyginti.

5.3. Virtuvės įrangą, indus palikti švarius ir tvarkingus.

5.4. Klientui ar jo vaikams, svečiams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą, pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, Paslaugos teikėjas už tai neatsako.

5.5. Klientas privalo iš anksto suderinti su Paslaugos teikėju apie planuojamus atsivežti gyvūnus bei jų priežiūrą.

5.6. Patalpose nerūkoma, bauda – 50 Eur (penkiasdešimt Eur).  Rūkyti leidžiama atvirose terasose, laikantis priešgaisrinio saugumo.

5.7. Klientas ir jo svečiai privalo laikytis vidaus taisyklių. Už taisyklių nepaisymą ir piktybinį elgesį – bauda – 100 Eur (vienas šimtas Eur) .

 

III. PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

 

6.Klientas už paslaugas sumoka likusią dalį pinigų

__ Eur (………………………………………………………………….)  (grynais ar  pavedimu), kai atvyksta į sodybą rezervuotą dieną.

7.  Jeigu paslaugas atsisako suteikti Paslaugų tiekėjas – grąžina Kliento sumokėtą avansinį mokestį.

8. Jeigu Klientas paslaugos atsisako, Paslaugų teikėjui lieka už išankstinį užsakymo (rezervavimo) priėmimą sumokėtas avansinis mokestis.

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS

 

9. Kilus ginčui dėl sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo, ginčai sprendžiami derybų keliu , o nesusitarus – Lietuvos Respublikos CK nustatyta tvarka.

10. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, minimas sutarties I dalyje.

11. Už paliktus asmeninius daiktus sodybos administracija neatsako.

12. Papildomos sąlygos:

      –  svečių skaičius namelyje –

,

–  papildoma valanda, pasibaigus svečiavimosi laikui ir esant galimybei – 6 (šeši) Eur;

–  apie papildomus svečius būtina informuoti administraciją;

 

 

 

 

14.    Paslaugos teikėjas                                   

Kaimo turizmo sodyba ,,Miego klinika“/,, Miego klinika-2″

Kelmės r., Raudsparnės k.                                                                                                         

Mob.tel. 861222203                                           

_                 


Linkime gražaus poilsio,smagių akimirkų ir nepamirštamų įspūdžių!!!
Sodyba„Miego klinika–ŠVENTEI“įsikūrusi Raudsparnės k.,Kelmės r.
Smulkesnė info tel.861222 203

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt , tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/